Julmeny på Lilla Bjers

Välkommen till Lilla Bjers till jul!

Se vår aktuella hemsida för mer information: www.lillabjers.se