Hantverket

Vår verksamhet började en gång med hantverk.

Under årens lopp har dock grönsaksodlingen tagit allt mer av vår tid i anspråk.

Vintertid hinner vi ibland ut i verkstaden igen.

Där tillverkar småslöjd av trä, läder och metall.

Bland annat skärbrädor, backgammonspel, pärkbollar och gåspennor.

För några år sedan tillverkade vi för Gotlands museums räkning,

24 kopior av Visbyrustningar funna efter Valdemar Atterdags invasion av Gotland år 1361.